ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ " ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ "

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη δωρεάν συμμετοχή των παιδιών τους στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, εφήβων & ενηλίκων με Αναπηρία, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με εποπτεύοντα φορέα την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

 

 

Αναλυτικά ανά κατηγορία δικαιούχων μητέρων:

 

Εφόσον η μητέρα παίρνει μόρια λόγω αναπηρίας:

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

- με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο, και

- με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο.

 

Για τη συμμετοχή σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ χρειάζονται μόνο:

Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής- Δήλωση»:

Αντίγραφο ταυτότητας μητέρας ή επιτρόπου (επικυρωμένο αντίγραφο).

Εκκαθαριστικό σημείωμα .

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός εξαμήνου).

Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής για την αναπηρία του παιδιού.

Επίσημο αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για την επιτροπεία (εφόσον είναι άλλος ο κηδεμόνας).

 

Χρηστικές πληροφορίες:

*Οι τελικές λίστες με τις επιλέξιμες δομές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ( eetaa.gr)

 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ