Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

ΩΡΑΡΙΟ

Λειτουργούν 2 βάρδιες και σε κάθε βάρδια φιλοξενούνται μέχρι 25 άτομα

η πρωινή από τις 06:30-14:00 &

η απογευματινή από τις 14:00-21:30

 

ΠΡΩΙΝΗ  ΒΑΡΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΕΞΟΔΟΙ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ    ΒΑΡΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

 

 

 

ΕΞΟΔΟΙ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

 

 

  • Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατ’ επιλογήν.
  • Τα παιδιά εντάσσονται στα προγράμματα και εργαστήρια ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.