Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

ΩΡΑΡΙΟ

Λειτουργούν 2 βάρδιες και σε κάθε βάρδια φιλοξενούνται μέχρι 25 άτομα

η πρωινή από τις 7:00-14:30 &

η απογευματινή από τις 14:30-21:00

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ‘ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ’

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΏΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:00-10:00

 • Πρωινό φαγητό

 

 • Πρωινό φαγητό

 

 • Πρωινό φαγητό

 

 • Πρωινό φαγητό

 

 

 • Πρωινό φαγητό

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-12:30

 • Πρωινή παρέα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξυπηρέτηση
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας
 • Κηπουρική
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών
 • Πρωινή παρέα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξυπηρέτηση
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Κηπουρική
 • Εργαστήριο Εικαστικών
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών

 

 • Πρωινή παρέα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξυπηρέτηση
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Θεραπευτική Κολύμβηση
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών
 • Πρωινή παρέα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξυπηρέτηση
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Κηπουρική
 • Εργαστήριο Εικαστικών
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών
 • Πρωινή παρέα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξυπηρέτηση
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Θεραπευτική Κολύμβηση
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Κηπουρική
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών

12:30-13:00

          ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

 

13:00-14:30

 • Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας /Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας /Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας /Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας /Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας / Χαλάρωσης

 

 

 

 

 • Ή πρόγραμμα εξόδου

 

 

 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ‘ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ’

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΏΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

14:30-16:00

 • Παιδαγωγικό  παιχνίδι
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι
 • Παιδαγωγικό παιχνίδι

 

 

 

 

 

 

16:00-18:30

 • Απογευματινή παρέα
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας
 • Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής
 • Κηπουρική
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών

 

 • Απογευματινή παρέα
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής
 • Κηπουρική
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών
 • Απογευματινή παρέα
 • Θεραπευτική  Κολύμβηση
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας
 • Εργαστήριο Εικαστικών
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών
 • Απογευματινή παρέα
 • Ειδική Φυσική Αγωγή
 • Εργαστήριο Εικαστικών
 • Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής
 • Κηπουρική
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών
 • Απογευματινή παρέα
 • Θεραπευτική Κολύμβηση
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας
 • Εργαστήριο Εικαστικών
 • Εργαστήριο Ηλ. Υπολογιστών

18:30-19:00

ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

ΦΑΓΗΤΟ

 

19:00-21:00

 • Πρόγραμμα ψυχαγωγίας / Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα ψυχαγωγίας / Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα ψυχαγωγίας/ Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα ψυχαγωγίας / Χαλάρωσης
 • Πρόγραμμα ψυχαγωγίας / Χαλάρωσης

 

 

 

 

Ή Πρόγραμμα Εξόδου

 

 

 

 • Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατ’ επιλογήν.
 • Τα παιδιά εντάσσονται στα προγράμματα και εργαστήρια ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.