Προσωπικό - Υπηρεσίες

Το "Όνειρο Ζωής" στελεχώνεται από:

 • Ψυχολόγους

 • Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

 • Φυσικοθεραπευτή

 • Λογοθεραπευτή

 • Γυμναστές Ειδικής Αγωγής

 •  Κοινωνικούς Φροντιστές

 • Καθηγητή Θεατρικής Αγωγής

 • Καθηγήτρια Μουσική Αγωγής

 • Τεχνικούς Εκπαιδευτές

 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εργαστήριο Εικαστικών

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Εργαστήριο Μικροκατασκευών

 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Κουζίνας

 • Ειδική Αγωγή

 • Ειδική Φυσική Αγωγή

 • Θεραπευτική κολύμβηση

 • Μουσικοκινητική

 • Κινησιολογία

 • Συμβουλευτική Γονέων

 • Ψυχολογική Στήριξη των Οικογενειών

 • Κοινωνική Ένταξη και Πολιτιστικές Έξοδοι

 • Εκδρομές, Εκθέσεις και Παζάρια